Avís Legal

AVÍS LEGAL

Benvinguts a la web d’ EFC SOLAR, ubicada a la URL https://www.efcsolar.com . A continuació t’expliquem els seus termes i condicions d’ús, recorda que la utilització d’ aquesta web et confereix la condició d’ usuari/a i implica la total acceptació del seu contingut, sense limitacions ni exclusions mentre la utilitzis o hi siguis connectat/da ; si us plau llegeix detingudament aquest avís legal i la resta de textos explicatius de la web . Si tens qualsevol dubte o recomanació, pots enviar-nos un correu a l’adreça [email protected].

1.Dades identificatives del titular de la web.

D’ acord amb el que disposa l’article 10 de la Llei 34/2002 d’ 11 de juliol de serveis de la informació i comerç electrònic a continuació les dades del titular de la web son:

CREF SOLAR SL

NIF B16676413

C/Can Culebra 21 ( Pol. Ind. Montfullà)

Direcció electrònica de contacte : [email protected]

Inscrita en el Registre Mercantil de Girona el 03/01/2020, Tomo 3271, Folio 171, Secció 8, Foli 66651, Inscripció 1.

2.Condicions d’accés, utilització, i , funcionament de la web

Com usuari/a de la web et compromets a fer sempre un ús correcte de la mateixa i dels seus continguts, respectant en tot moment la legalitat vigent i els drets propietat del seu titular, que es reserva el dret d’excloure l’accés a la seva web de tots aquells usuaris que actuïn de manera contrària a les presents condicions, la llei, els principis generals del dret i les bones costums. En termes generals l’usuari/a haurà d’abstenir-se de reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició, comunicar públicament o fer-ne un ús privat ,així com transformar o modificar continguts de la nostra web, o alterar-ne el software.

CREF SOLAR SL es reserva el dret a suspendre temporalment, i sense necessitat de preavís als usuaris, l’accés a la web per dur a terme tasques de millora i/o restauració. No gensmenys s’intentarà fer aquestes accions en hores de baixa afluència a la mateixa, excloent cap mena de responsabilitat del titular per els perjudicis que aquesta situació et pogués ocasionar.

No et podem garantir l’absència de “virus” i/o “malware” a la nostra web, recorda que és obligació teva disposar de les eines adequades per a la detecció i neutralització d’aquests elements i que en cap cas ens podrem fer responsables dels danys o perjudicis que aquesta situació et pogués ocasionar. També queden exclosos de la nostra responsabilitat els danys i/o perjudicis derivats d’errors o desconnexions de les xarxes de telecomunicacions.

3.Política d’enllaços

Es possible que la nostra web disposi d’enllaços a altres llocs o webs d’Internet. CREF SOLAR SL no assumeix cap mena de responsabilitat i control sobre els mateixos ni sobre els seus continguts. Tampoc pot garantir la seva disponibilitat tècnica, qualitat i fiabilitat. La seva presència a la nostra web no significa que existeixi una relació de col·laboració o associació de cap tipus entre la nostra empresa i aquests tercers.

Le relacions comercials amb els clients es regiran per les condicions generals que, si s’escau, s’establiran per el titular de la web en un document específic a aquest efecte , o pels pactes concrets que es puguin acordar amb els clients .

4.Propietat intel·lectual i industrial

Els continguts de la nostra web son titularitat de CREF SOLAR SL o bé li han estat cedits pel seu legítim titular per al seu ús, com per exemple i només a títol enunciatiu i no exhaustiu, es consideren contingut de la web les bases de dades, textos, marques, noms comercials, àudios, logotips, signes distintius, animacions, imatges, vídeos, dissenys, estructura de la plana web, etc. L’ús de la web pels usuaris no els atorga cap dret d’explotació de cap mena, ni la seva titularitat, sobre els continguts de la mateixa, així com tampoc cap dret de propietat industrial i/o intel·lectual. Queda totalment prohibida la transformació, reproducció, explotació, distribució, comunicació pública i/o cessió, ja sigui a títol onerós o gratuït de qualsevol dels continguts de la web, fent expressa reserva davant dels usuaris i tercers de l’exercici de quantes accions emparin els seus legítims drets de propietat intel·lectual i/o industrial.

5.Tractament de dades de caràcter personal i política de privacitat

D’ acord amb el que estableix la normativa europea de Protecció de Dades Personals, Reglament (UE) 2016/679 i Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre , pot consultar la nostra política de privacitat accedint a https://www.efcsolar.com/politica-de-privacidad/

6.Legislació i jurisdicció aplicable

Els possibles conflictes relatius a aquesta web es regiran exclusivament pel dret de l’Estat Espanyol i de la Comunitat Autònoma de Catalunya, essent els jutjats de Girona els únics competents per al seu coneixament. Tota persona usuària de la web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d’aquesta clàusula amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.

Última actualització 09 de novembre de 2021.

2021 CREF SOLAR SL . Tots els drets reservats.

Scroll to Top

Tens dubtes sobre la instal·lació de plaques solars?

Et truquem sense compromís

Hola ¿Tienes alguna duda?