Plaques solars per a empreses i naus industrials

Reduïu els costos elèctrics a la seva empresa amb la instal·lació de panells solars fotovoltaics.

Com ajuda l'autoconsum amb energia solar fotovoltaica a les empreses i naus industrials?

Redueixi els costos elèctrics anuals generant la seva pròpia energia.

Menor dependència de les empreses elèctriques amb un autoconsum de fins al 90%.

Generi ingressos amb l' excedent de l'energia produïda.

Sostenibilitat, eficiència i avantatge competitiu.

Redueixi en gran mesura els costos elèctrics del seu negoci generant la seva pròpia energia.

Generi ingressos amb l’ excedent d’ energia produïda o úsels en una altra nau o edifici.

Adopti una política interna de menor dependència d’empreses elèctriques amb un autoconsum de fins al 70%.

Sostenibilitat, eficiència, avantatge competitiu i imatge corporativa.

Avantatges de les plaques solars fotovoltaiques a les empreses?

Hi ha alguns punts a tenir en compte per saber si la seva empresa és adequada per instal·lar plaques solars. Si compleix amb ells, no hauria d’esperar a aprofitar al màxim tots els avantatges.

¿Disposa de superfícies lliures a la teulada de la seva empresa, terrenys o estructures d’estacionament de vehicles al costat d’ella?

Prioritza la compensació del consum propi davant de les empreses elèctriques?

Desitja estalviar en costos elèctrics a la seva empresa?

Vol contribuir al medi ambient reduint l’impacte ecològic a llarg termini?

Vol ser una empresa més eficient i compromesa amb la amb el canvi climàtic alhora que ofereix una imatge de marca responsable?

L’energia solar fotovoltaica és una energia renovable i eficient que li permet un estalvi energètic des del primer dia.

Projectes d' autoconsum industrial i panells solars en empreses i naus

A EFC SOLAR duem a terme un estudi exhaustiu de les necessitats i objectius a assolir gràcies a l’autoconsum solar a la seva empresa o nau industrial. També comprovem la capacitat de producció anual segons la superfície disponible d’instal·lació i orientació de la mateixa.

El nostre objectiu és que la seva empresa aprofiti tots els avantatges de l’energia solar, tenint en compte el seu consum actual i el possible creixement de les necessitats energètiques a curt i mitjà termini.

Portem a terme projectes d’autoconsum fotovoltaic en empreses i naus així com ampliacions d’instal·lacions ja existents. Amb EFC SOLAR tindrà un partner de confiança que l’ajudarà a generar i consumir la seva pròpia energia de la forma més eficient.

Sostenibilitat i avantatges competitius

Gràcies a l’energia solar fotovoltaica a la seva empresa no només reduirà els costos derivats del consum elèctric, sinó que li donarà l’opció de generar una imatge més “eco” davant la competència. Les maques i empreses associades a la sostenibilitat tenen un reconeixement més gran davant les relacions amb els seus col·laboradors i clients.

A més, amb l’estalvi que obtingui, l’empresa tindrà més recursos per reinvertir en altres àrees del negoci.

Pressupost i estudi inicial
gratuït i sense compromís.

Panells d'alt rendiment i control sobre la producció i consum en temps real

Hi ha diversos tipus de panells solars segons els materials i la tecnologia amb la qual han estat fabricats. A EFC SOLAR fem servir panells fotovoltaics de gran rendiment, adaptats a les necessitats reals dels nostres clients. Cada instal·lació ha de ser estudiada de forma independent i sempre oferint les màximes garanties.

A més, gràcies als nostres inversors intel·ligents podrà fer un seguiment en temps real i dels històrics sobre la seva producció i consum d’energia elèctrica. Des del seu ordinador, tablet o mòbil i des de qualsevol lloc.

Monocristal·lins d’
alt rendiment

Components que intervenen en una instal·lació d'energia solar fotovoltaica.

Les plaques solars són un dels components més importants en una instal·lació d’autoconsum solar industrial. Gràcies a les seves cèl·lules fotovoltaiques, s’absorbeix l’energia que emeten els raigs de sol (fotons) per transformar-los directament en energia elèctrica.

La quantitat d’electricitat generada ve directament donada pel tipus de panell solar i per la irradiància solar. Com més elevat sigui el nivell d’il·luminació, més elevada serà la intensitat elèctrica generada.

Els inversors són components essencials en qualsevol instal·lació d’autoconsum solar fotovoltaic ja que, són els dispositius que permeten utilitzar l’energia produïda per les plaques solars. Sense ells, no seríem capaços de fer servir l’electricitat generada pels panells a les nostres empreses. És un dels components més complexos.

L’inversor solar, tal com diu el seu propi nom, permet invertir el corrent generat. Transforma l’energia contínua dels panells solars en energia alterna per a l’ús domèstic. A les empreses es fan servir en la major part dels casos, inversors de tipus trifàsic.

Les bateries per a energia solar permeten emmagatzemar l’ energia generada per les plaques solars a la seva empresa per fer-la servir posteriorment i independentment de la producció d’ electricitat.
L’ús de bateries en autoconsum industrial dependrà dels hàbits de consum de l’empresa.
Per gaudir de l’autoconsum solar industrial i de tots els seus avantatges no és necessari la instal·lació de bateries, al contrari del que pensen moltes persones. És més, el preu de les bateries encareix directament el cost de la instal·lació i redueix el temps d’amortització de la inversió. Les bateries són recomanables en alguns casos però és l’especialista el que ho ha de determinar a partir de l’estudi.
Hi ha diferents tipus de bateries amb característiques diferents i capacitats d’emmagatzematge diferents.

Tipus de bateries solars:

  • Bateries solars AGM
  • Bateries MONOBLOCK
  • Bateries ESTACIONARIES
  • Bateries de LITI

El comptador d’energia solar té la funció de quantificar l’energia generada a partir de la instal·lació fotovoltaica i l’inversor. També s’encarregarà de quantificar l’energia elèctrica que s’hagi injectat a la xarxa per a la seva posterior facturació, així com la consumida en aquells moments en que no es genera energia solar i s’hagi de consumir de la xarxa general.

Projectes a mida i instal·lacions de panells solars i autoconsum

Microempreses i negocis locals

PYMES

Grans empreses

Naus industrials

Edificis i espais públics

Finançament del seu projecte i estalvi des del primer dia

Posem a la seva disposició la possibilitat de finançar el seu projecte d’energia solar i panells solars a la seva empresa segons les seves necessitats, de manera parcial o total. Gaudiu còmodament de tots els avantatges de l’autoconsum amb plaques solars des del primer dia amb EFC SOLAR.

Quant pot estalviar?

Exemple d’instal·lació solar industrial i estalvi en una empresa

S.M. va decidir fer el pas cap a l'autoconsum amb energia solar fotovoltaica a l'empresa familiar que dirigeix amb més de 80 empleats.

energia solar empresas nave industrial

Consum anual mitjà d'electricitat

122.040 Kwh/año

Inversió inicial per a la instal·lació de plaques solars.

92.120€

Amb la nova instal·lació, la capacitat d'autoconsum és del

70%

Temps estimat de recuperació de la inversió 

4 anys

Estalvi estimat després de 10 anys *
220.000 €

La Sonia M. es planteja ampliar la seva instal·lació actual a mig termini d'acord amb la previsió de creixement i noves necessitats.

* Càlcul realitzat en base a un preu de l'energia de 0,13 € / kWh, un increment del preu de l'energia elèctrica del 4,42% anual i un impost de l'electricitat del 5,11% (iva i impostos inclosos)

Desplaça cap amunt
placas solares energia solar

Més informació?

Et truquem sense compromís

Abrir chat
Hola ¿Tienes alguna duda?